staket & grindar


Grindarna blir mycket starka i och med att tvärslån i grinden fälls in i ovan- och understycket, vilket också syns på en av bilderna.
På staketen görs både ovan- och underreglelns  ovansida görs lutande för att förbättra vattenavrinningen när det regnar.Staket

Staketet levereras i enheter som anpassas till avståndet mellan dina befintliga stolpar och dina önskemål om längd på spjälor.  Staket levereras omålade eller målade med Falu rödfärg, beroende på önskemål.

Grindar

Grindarna är anpassade för villastaket. De är mycket stadiga genom att grindens tvärslå fasas in i övre och undre regeln. Spjälorna på bilden sitter c/c 200 mm. Anpassning görs till dina önskemål ifråga om grindmått och spjällängd, c/c-mått spjälor, avstånd till mark för övre och undre regeln. Grindar levereras omålade eller målade med Falu rödfärg, beroende på önskemål.