fönsterrenovering


Vi erbjuder renovering av olika typer av fönster. Beroende på behov kan det innebära slipning, oljning, kittning, glasning, målning, att murkna trädelar byts ut, liksom att trasiga beslag ersätts. Vi använder gammalt trä när murkna eller trasiga delar behöver bytas. Beslag som behövs vid kommer brån från Gysinge Byggnadsvård och Ovolin.